Back to 1942 [2012] en IMDb
“Régardez

Film:

Back to 1942

Titre original:

Back to 1942

Année:

2012

Genre:

Drame

Nationalité:

Chine

Durée:

145'

Réalisé par:

Xiaogang Feng

Avec:

Adrien Brody, Tim Robbins, Daoming Chen, Fan Xu, Hanyu Zhang

Cast:

Adrien Brody, Tim Robbins, Daoming Chen, Fan Xu, Hanyu Zhang, Alfred Hsing, Alec Su, Guoli Zhang, Mo Zhang, Xuejian Li, Ziwen Wang, Wei Fan, Yihong Duan, Zhong Lü, Chun Du, Yuanzheng Feng, Shaohua Zhang, Guoqiang Zhang, Zhenyu Qiao, Yongjian Lin, Jiahui Yang

“Back