Detoroito Metaru Shiti [2008] en IMDb
“Régardez

Film:

Detoroito Metaru Shiti

Titre original:

Detoroito Metaru Shiti

Année:

2008

Genre:

Drame, Musical

Nationalité:

Japon

Durée:

104'

Réalisé par:

Toshio Lee

Avec:

Ken'ichi Matsuyama, Yoshihiko Hosoda, Ryûji Akiyama

Cast:

Ken'ichi Matsuyama, Yoshihiko Hosoda, Ryûji Akiyama, Rosa Katô, Yasuko Matsuyuki, Adeyto, Ken Ayugai, Cynthia Cheston, Niclas Ericsson, Ryo Kato, Jun'ichirô Kishi, Minami, Yoshiko Miyazaki, Masami Nagasawa, Yoshinori Okada

“Detoroito