Luv Shuv Tey Chicken Khurana [2012] en IMDb
“Régardez

Film:

Luv Shuv Tey Chicken Khurana

Titre original:

Luv Shuv Tey Chicken Khurana

Année:

2012

Genre:

Comédie

Nationalité:

Inde

Durée:

140'

Réalisé par:

Sameer Sharma

Avec:

Kunal Kapoor, Huma Qureshi, Rahul Bagga, Mukesh Chhabra, John Duggan

Cast:

Kunal Kapoor, Huma Qureshi, Rahul Bagga, Mukesh Chhabra, John Duggan, Sophie Karl, Blazena Kovalikova, Munish Makhija, Vinod Nagpal, Rajesh Sharma, Herry Tangri

“Luv